Đổi trả hàng

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận hàng với điều kiện hàng còn nguyên tem, nguyên nhãn, bao bì không rách vỡ.

Ý kiến khách hàng