Hình ảnh sản phẩm

anh1                                                 anh5-300x225-binh-lam-mat-dau-tua-bin-nha-may-nhiet-dien-sau-khi-ve-sinh

      Bình làm mát dầu tu bin nhà máy điện                                             Bình làm mát dầu tua bin sau khi tẩy  

           trước khi tẩy rửa cặn can xi bám                                                                       cặn canxi bám                                                                                                                                                  

anh6-300x199                                              anh10-300x199-bo-lam-mat-may-phat-dien-truoc-khi-lam-sach-caxi

      Bộ làm mát dầu chèn trước khi làm                                                                  Bộ làm mát máy phát điện trước        

                     sạch cặn bám                                                                                       làm sạch cặn canxi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

anh15-300x199-lam-mat-may-phat-truoc-khi-lam-sach-can-bam                                                  anh14-300x199-lam-lanh-may-phat-sau-khi-tay-rua-ri-set-ha-hen-va-can-bam

    làm mát mày phát trước khi  làm sạch                                               Làm lạnh máy phát sau khi tẩy rửa rỉ sét                             

                         cặn bám                                                                                                 hà hến và cặn bám

     32-300x225-tay-rua-cau-can-binh-ngung-chiller                                         img_0207

      Tẩy rửa cáu cặn bình ngưng chiller                                           Tẩy rửa cáu cặn nồi hơi công ty VinMec

     

 

                                                                   

                    

 

  

 

 

Tin Liên Quan

Ý kiến khách hàng