Vận chuyển và giao nhận

Mặt hàng dân dụng: Vận chuyển, giao nhận hàng tận nơi có tính phí

Mặt hàng công nghiệp: vận chuyển giao nhận hàng theo như hợp đồng thỏa thuận của 2 bên

Ý kiến khách hàng