QUI TRÌNH TẨY CẶN CANXI CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM

QUI TRÌNH TẨY CẶN CAN XI CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM

 

Tẩy cặn can xi trên bộ trao đổi nhiệt dạng tấm là một công việc quan trọng, cần tiến hành thường xuyên để duy trì hiệu suất và hiệu quả hoạt động của bộ trao đổi nhiệt, đồng thời tiết kiệm chi phí rất lớn cho phần hao phí năng lượng do cặn can xi bám. Dưới đây là một số bước hướng dẫn tẩy cặn can xi trên bộ trao đổi nhiệt dạng tấm:

 • Chuẩn bị: Đảm bảo rằng bạn có đầy đủ các dụng cụ, bảo hộ lao động và vật liệu cần thiết cho quy trình tẩy cặn can xi, bao gồm: dung dịch tẩy cặn canxi , nguồn nước sạch, áo bảo hộ, găng tay, ủng cao su và kính bảo hộ.
 • – Đảm bảo thiết bị đã được ngắt khỏi nguồn điện và các biện pháp an toàn đầy đủ được tuân thủ. Bộ trao đổi nhiệt cần được làm  mát đủ để tránh nguy cơ bị bỏng và tránh hư hỏng hóa chất.
 • – Tách độc lập bộ trao đổi nhiệt ra khỏi hệ thống nước chung của nhà máy.
 • – Đấu nối hệ thống bơm dung dịch hóa chất với bộ trao đổi nhiệt, có biện pháp phù hợp để làm thông dòng chảy để đảm bảo hóa chất tẩy cặn can xi điền được vào mọi điểm trên bề mặt tấm trao đổi nhiệt.
 • – Kiểm tra và loại bỏ bất kỳ rác hoặc vật thể nào có thể gây tắc nghẽn trong hệ thống nước.
 • – Chuẩn bị dung dịch tẩy cặn can xi: Sử dụng dung dịch tẩy cặn can xi phù hợp cho bộ trao đổi nhiệt dạng tấm. Dung dịch tẩy cặn can xi cho bộ trao đổi nhiệt dạng này không nên chứa axit bởi có thể làm hỏng các tấm trao đổi nhiệt.
 • Tiến hành tẩy cặn can xi: Bơm tuần hoàn hóa chất tẩy cặn can xi vào trong bộ trao đổi nhiệt trong thời gian khoảng 4 giờ, rút hết hóa chất ra, kiểm tra bề mặt các tấm trao đổi nhiệt. Nếu chưa sạch thì lại tiếp tục bơm tuần hoàn hóa chất và kiểm tra cứ sau mỗi 1 giờ bơm rửa.
 • Khi bộ trao đổi nhiệt đã sạch cặn can xi , tiến hành rửa nước.
 • Rửa sạch: Rút hết dung dịch tẩy cặn can xi ra thùng chứa.
 • Bơm nước sạch rửa lại bộ trao đổi nhiệt để làm sạch dung dịch tẩy cặn can xi (Bơm nước rửa khoảng 2-3 lần là đạt yêu cầu).
 • Tháo hệ thống bơm ra khỏi bộ trao đổi nhiệt.
 • Lắp đặt thiết bị trở lại và đưa thiết bị vào hoạt động.

 

Lưu ý: Quy trình tẩy cặn can xi đòi hỏi sự chuyên môn và kỹ thuật. Vì vậy, đối với các hệ thống phức tạp hoặc quy mô lớn, nên hỏi ý kiến ​​chuyên gia hoặc nhà sản xuất để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Hóa chất và Phát triển Công nghệ Hà nội

Ông : Vũ Quang Bình

ĐT/Zalo: 0913201905

Website: www.hoachatsinhhoc.vn

 

 

CALCIUM CLEARANCE PROCESS FOR SHEETS HEAT EXCHANGER

 

Calcium descaling on plate heat exchangers is an important job that needs to be carried out regularly to maintain heat exchanger performance and efficiency, while providing huge cost savings on consumables. Energy waste due to calcium deposits. Here are some step-by-step instructions for removing calcium deposits on plate heat exchangers:

 • Preparation: Make sure that you have all the tools, labor protection and materials needed for the calcium descaling process, including: calcium descaling solution, clean water, protective clothing, gloves. gloves, rubber boots and goggles.
 • – Make sure the equipment is disconnected from the power source and that adequate safety measures are followed. The heat exchanger should be sufficiently cooled to avoid the risk of burns and chemical damage.
 • – Separate the heat exchanger independently from the general water system of the plant.
 • – Connect the chemical solution pump system to the heat exchanger, take appropriate measures to clear the flow to ensure that the calcium descaling agent fills all points on the plate heat exchanger surface.
 • – Check and remove any trash or objects that could cause blockages in the water system.
 • – Prepare a calcium descaling solution: Use a calcium descaling solution suitable for the plate heat exchanger. The calcium descaling solution for this type of heat exchanger should not contain acids as this can damage the heat exchanger plates.
 • Carry out calcium descaling: Pump circulating calcium descaling agent into the heat exchanger for about 4 hours, remove all chemicals, check the surface of the heat exchanger plates. If not clean, continue recirculating the chemical and check every 1 hour for rinsing.
 • When the heat exchanger has been cleaned of calcium deposits, proceed with a water wash.
 • Rinse: Drain the calcium descaling solution into the container.
 • Pump clean water to rinse the heat exchanger to clean the calcium descaling solution (Pumping water about 2-3 times is satisfactory).
 • Remove the pump system from the heat exchanger.
 • Reinstall the device and put it back into service.

 

Note: The calcium descaling process requires expertise and technique. Therefore, for complex or large-scale systems, it is advisable to consult an expert or the manufacturer to ensure safety and effectiveness.

 

For details please contact:

Hanoi Chemicals and Technology Development Joint Stock Company

Mr.Vu Quang Binh

Phone/Zalo: 0913201905

Website: www.hoachatsinhhoc.vn

 

Call
0913.201.905